Dorpsstraat 16, 5851 AJ Afferden Lb
info@afferdenduurzaam.nl

Veel gestelde vragen

Voor een duurzame toekomst met schone energie m.b.v. zonnepanelen

Veel gestelde vragen

De Coöperatie is een vereniging die ten behoeve van haar leden duurzame energieprojecten opzet waarmee stroom wordt opgewerkt.

Misschien vindt u een zonnepaneel minder fraai op uw dak of is uw dak ongeschikt. In die gevallen is een zonnepaneel via Energiecoöperatie Zonnestraal dé oplossing.
Het lidmaatschap is geregeld in de statuten.

Op het moment dat u niet langer woonachtig bent in de bij een project gedefinieerde postcoderoos, kunt u uw panelen aanbieden aan een derde die wel in de postcoderoos woonachtig is. Het bestuur dient hier tijdig van in kennis gesteld te worden, Dit is geregeld in de statuten. De coöperatie kan u hierbij van dienst zijn.

In eerste instantie zou de installatie gebouwd worden met Zonnepanelen van 270 Wp. Die leveren een verwachte opbrengst van 245 kWh per jaar. Deze opbrengst wordt een Zonne-aandeel genoemd en ook als zodanig verkocht door de coöperatie. Uiteindelijk is er gekozen voor een installatie met zonnepanelen met een hogere opbrengst, om hetzelfde vermogen te produceren heb je dan minder panelen nodig en dus minder vierkante meter dak.  Doordat we minder panelen leggen, elimineren we een schaduwhoek van silo’s en hebben we financieel een voordeel. Omdat de oorspronkelijke panelen 245 kWh opbrengen, blijft dit ook als zonne-aandeel ook zo.

De ledenvergadering benoemt het bestuur en keurt de jaarstukken e.d. goed e.e.a. conform de statuten en een reglement dat door leden wordt vastgesteld.

Ja, dat kan via de site.

Dit wordt door de coöperatie geregeld en betaald. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd, wat na 15 jaar overblijft gaat naar de leden.

U krijgt via de postcoderegeling 15 jaar energie belasting en opbrengst over de opgewekte hoeveelheid kWh’en van uw zonneaandelen betaald.

De regeling geeft aan dat de volledige energiebelasting wordt verrekend, als de hoogte van de belasting wijzigt dan wijzigt de verrekening in dezelfde verhouding.

Ja, de gehele installatie is verzekerd. De kosten hiervoor worden verrekend met de opbrengsten van de opgewekte elektriciteit

Opzeggen kan onder bepaalde voorwaarden. zie daarvoor de statuten  De coöperatie neemt geen zonneaandeel terug maar stelt wel jaarlijks de prijs vast en bemiddelt bij de verkoop van zoncertificaten/panelen aan derden.

Misschien spreekt het woord al voor zich, maar ze leggen VerduurSAMEN2030 graag aan u uit.

VerduurSAMEN2030 is voor alle bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Bergen met als doel om Bergen nog mooier en duurzamer te maken. Gezamenlijk werken aan verduurzamen staat centraal. Als iedereen zijn steentje bijdraagt en we samenwerken is het doel te realiseren. Of het nu gaat om een idee, initiatief, project, concrete actie of maatregel, samen realiseren we nieuwe duurzame ontwikkelingen.

Kennis delen speelt binnen VerduurSAMEN2030 een belangrijke rol. Naast het verspreiden van kennis, activeren en stimuleren we ook het delen van kennis onderling. We gaan met elkaar in gesprek en zoeken naar manieren om iedereen te kunnen laten participeren in de energietransitie*. Uiteindelijk zal iedereen profiteren van VerduurSAMEN2030.

* Met de energietransitie wordt het beleidsdoel uit het Klimaatakkoord van Parijs bedoeld: om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne-, en windenergie over te stappen.

De groene verbinding

Logo VerduurSAMENHet logo van VerduurSAMEN2030 staat symbool voor het verbinden van de zeven kernen:
Aijen, Afferden, Bergen, Nieuw-Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi.

Uit dit symbool van VerduurSAMEN2030 komen drie pijlers naar voren:

 • Educatie: Wij willen iedereen kennis op laten doen van wat de mogelijkheden zijn op het gebied van duurzame energie. Daarnaast willen we mensen op de hoogte brengen van wat er allemaal speelt.
 • Verbinden: Wij willen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken en met elkaar verbinden, want samen maken we Bergen groener.
 • Een groene toekomst: Het behoud van het natuurlijke karakter, de flora en fauna die Bergen rijk is, is van groot belang. Het maakt tevens ontwikkelingen voor duurzame energie mogelijk, zodat morgen ook voor de toekomstige generatie nog een mooie dag is.

Enexis Netbeheer.

Load More

Algemene vragen over zonnepanelen

Zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektriciteit. De panelen zijn opgebouwd uit zonnecellen, die het zonlicht opvangen en omzetten in bruikbare elektriciteit. De opgewekte elektriciteit kun je:

 • direct gebruiken
 • in een accu opslaan
 • aan het stroomnet leveren

Een omvormer, meestal vlak onder het dak gemonteerd, zet de gelijkstroom uit het paneel om in wisselstroom. Als het zonnepaneel elektriciteit kan leveren aan het stroomnet, noemen we dat een netgekoppeld systeem. In Nederland wordt dat systeem het meest gebruikt.

Als je zonnepaneel meer elektriciteit opwekt dan je verbruikt, houd je elektriciteit over. Je levert deze elektriciteit aan het net. De elektriciteitsmeter loopt dan terug. De meter loopt vooruit als het zonnepaneel te weinig levert voor de elektriciteitsbehoefte in huis. Zonder omvormer, en zonder netkoppeling, kan het te veel aan opgewekte elektriciteit in een accu worden opgeslagen.

Zonnepanelen bevatten zonnecellen. Zonnecellen worden gemaakt van silicium, een halfgeleidermateriaal. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Zonnepanelen hebben aan de voorkant een glasplaat. De achterkant is van ondoorzichtig kunststof. Al bestaan er ook ’doorzicht’ zonnepanelen, waarin de zonnecellen tussen twee glasplaten zitten.
De zonnecellen hebben een anti-reflectielaag.

Een netgekoppeld zonnepanelensysteem bestaat uit een of meer zonnepanelen, een omvormer (serie omvormer of micro omvormer) en montagemateriaal.

Ja, want de zon hoeft niet stralend aan de hemel te staan voor zonnepanelen om energie op te wekken. Zonnepanelen kunnen ook met diffuus daglicht energie opwekken.

Wist u bijv. dat het zonnige Spanje maar 1,5 keer zoveel energie levert als de zon in ons bewolkte Nederland?

Dit hangt van een aantal zaken af, maar over het algemeen is het bij huishoudens wel mogelijk om zonnepanelen te plaatsen.

In ieder geval moet u de volgende vragen met ja kunnen beantwoorden:

 • Is het huis uw eigendom?
 • Uw huis is geen beschermd stads- of dorpsgezicht?
 • Ligt uw dak tussen oost en west? (Hoe meer op het zuiden, hoe hoger het rendement).
 • Is uw dak het grootste deel van de dag schaduwvrij?
 • Is de dakconstructie stabiel genoeg?
 • Als u al geen sores op uw dak wenst dat kunt u altijd lid worden van een energie coöperatie.

Zonnepanelen leveren gelijkstroom. In een omvormer wordt deze omgezet naar de wisselstroom die de apparatuur in een huishouden nodig heeft. De omvormer wordt gekoppeld aan de elektriciteitsmeter. Op stralende dagen wekken de zonnepanelen een overschot aan elektriciteit op. Dat wordt geleverd aan het elektriciteitsnet. Wordt te weinig energie opgewekt, omdat de zon niet of nauwelijks schijnt, dan komt de elektriciteit van het energienet. Op deze wijze komt men nooit ineens zonder stroom te zitten. Het verschil tussen beide levert een saldo op dat ook in geld staat aangegeven op de elektriciteitsafrekening. Deze verevening noemt men salderen.

Dit gaat automatisch. Afhankelijk of u stroom afneemt of terug levert zal uw analoge of digitale (slimme) meter dit vastleggen. Bij een analoge meter zullen de telrollen bij verbruik vooruit draaien en bij teruglevering achteruit draaien, bij een slimme meter wordt dit middels 4 telwerken gedaan: verbruik; dag/nacht en teruglevering; dag/nacht.

Nee, tenzij u in een gebouw woont dat onder monumentenzorg valt. In dat geval moet u wel een vergunning aanvragen bij het gemeentelijk bureau voor de monumentenzorg.

Om een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid van het zonnepaneel en de garanties die u krijgt, kunnen het beste de specificaties in de offerte(s) worden vergeleken.

Let daarbij op:

a) Vermogen zonnepanelen

Een zonnepaneel wordt ontworpen om een bepaald vermogen te kunnen opwekken. In de productie ontstaan afwijkingen, waardoor het vermogen groter of kleiner wordt. De fabrikant geeft in de specificatie aan hoeveel procent het opwekvermogen van het zonnepaneel kan afwijken van het maximale vermogen (ook wel tolerantie genoemd). Meestal bedraagt dit plus of min 5%. Dit lijkt weinig, maar bij een zonnepaneel van325 Wp betekent 5% minder, dat het zonnepaneel slechts 309 Wp levert. En die -5% geldt dan ook voor het aantal kilowattuur dat wordt opgewekt. Kijk dus altijd naar het gegarandeerde vermogen van een zonnepaneel en niet alleen naar het maximale vermogen.

b) Rendement zonnepanelen

Een zonnecel in een paneel zet niet al het zonlicht om in elektriciteit. Het hoogst scorende zonnepaneel van dit moment haalt een rendement van bijna 20%. Dat wil zeggen, dat het paneel 20% van het invallende licht omzet in elektriciteit. Dit rendement heet ook wel de ‘zonnepaneel efficiency’.

Hoe hoger het rendement, des te meer elektriciteit haal je uit één zonnepaneel. Daardoor heb je minder zonnepanelen nodig. Dat is belangrijk als er minder ruimte is op het dak en voor een lagere investering. Dit verschilt per situatie.

c) Effect buitentemperatuur

Als het buiten warmer is, levert een zonnepaneel minder rendement. Deze vermindering wordt ook wel uitgedrukt in het percentage dat het vermogen terugloopt, bij een temperatuur hoger dan 25°C. Hoe lager dit getal (Temperature Coefficient of Pmax), des te minder loopt het vermogen terug en hoe beter dus de kwaliteit van het paneel. Kies daarom een zonnepaneel met de laagst mogelijke score: aan te bevelen zijn panelen waarbij dit getal onder 0,5% ligt ( = 0,5% verlies per graad Celsius) .

d) Keurmerken

De kwaliteit van een zonnepaneel kan men ook bepalen aan de hand van keurmerken. Zoals CE keurmerk, ISO en TÜV.

De opbrengst van de zonnepanelen wordt grotendeels bepaald door de uitvoering van de zonnecellen. Het soort Silicium dat in de zonnecellen is aangebracht, heeft grote invloed op de kwaliteit en daarmee op de opbrengst. De volgende soorten zijn in de handel.

 • Monokristallijne zonnepanelen
  Deze zonnepanelen zijn duurder, maar hebben het hoogste rendement per oppervlakte. Ze hebben enkele procenten meer opbrengst dan polykristallijne. Een goede keuze voor wie het maximale rendement uit de beschikbare ruimte op het dak wil halen.
 • Polykristallijne zonnepanelen
  Deze panelen bieden een redelijk hoog rendement en zijn gunstig in prijs. Hun rendement per oppervlakte is lager dan dat van monokristallijne zonnepanelen. Heb je voldoende ruimte op je dak, dan is dit de meest gangbare optie.

De verwachte levensduur van zonnepanelen bedraagt meer dan 25 jaar. Leveranciers van zonnepanelen geven veelal een vermogensgarantie af. Dat wil zeggen dat de leverancier garandeert dat een paneel in x jaar nog steeds bepaalde opbrengst behaalt. De meeste fabrikanten garanderen in jaar 25 nog een steeds een opbrengst van tenminste 80% (performance).

Ja, al de producten die geleverd worden door de leverancier(s) die zijn gecertificeerd. De fabrieksgarantie van zonnepanelen is meestal 10 jaar. Op de montage van de panelen krijgt u een garantie van 1 jaar.

Dit betekent in feite dat deze zonnepanelen net zo ongevaarlijk zijn als een willekeurig ander huishoudelijk apparaat.

De opbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van:

 • Dakrichting
  De opbrengst van zonnepanelen is het beste op een zuidwaarts gericht dak (van zuidwest tot zuidoost). West of oost kan ook, maar het rendement van de zonnepanelen neemt dan af met 10%.
 • Dakhelling
  Een optimale opbrengst hebben zonnepanelen op een schuin dak met een hellingshoek van 36 graden. Dit kan op een plat dak ook worden bereikt door de zonnepanelen in bakken (consoles) te plaatsen. Bij andere hellingshoeken tussen 15° en 60° is de jaarlijkse opbrengst van de zonnepanelen slechts 5% lager.
 • Gevel
  Het rendement van zonnepanelen aan de gevel is circa 30% lager, omdat ze verticaal hangen.
 • Oppervlakte
  De oppervlakte van de zonnepanelen (lengte x breedte) bepaalt mede de opbrengst.
 • Wijze van schakeling
  De manier waarop ze aan elkaar zijn geschakeld (parallel of serieel) is van invloed op de opbrengst van de zonnepanelen.
 • Rendement
  Het percentage zonlicht dat wordt omgezet in elektriciteit heet het rendement.
 • Plaats omvormer
  De omvormer moet zo dichtbij als mogelijk is, bij het zonnepanelensysteem worden geplaatst. Op deze manier verlies je zo min mogelijk van de opbrengst.
 • Zoninstraling
  De hoeveelheid opvallend zonlicht bepaalt in belangrijke mate de opbrengst van de zonnepanelen. Ook als het bewolkt is, werkt een zonnecel.
 • Zonuren
  Het aantal uren per jaar zonder bewolking is medebepalend voor het rendement van de zonnepanelen.
 • Temperatuur
  Hoge temperaturen leiden tot lager rendement. Zonnepanelen hebben minder opbrengst naarmate de temperatuur van de panelen stijgt. Op een zonnige dag in oktober met een temperatuur van 10°C , is de opbrengst van de panelen hoger dan in de zomer bij 35°C. Zorg daarom voor voldoende (natuurlijke) ventilatie rondom de zonnepanelen, zodat het rendement zo hoog mogelijk wordt.
 • Schaduw
  Het rendement hangt in de praktijk ook af van schaduwwerking. Bomen, gebouwen of een dakkapel kunnen een negatieve invloed hebben op de opbrengst van je zonnepanelen.

Net zoals bij elk apparaat kun je het maximale vermogen van een zonnecel of zonnepaneel uitdrukken in Watt. Maar omdat de hoeveelheid zonlicht steeds verandert, is een andere eenheid bedacht om het maximale vermogen van zonnepanelen uit te drukken: de wattpiek (Wp). Dat is het maximale vermogen dat zonnepanelen kunnen leveren, gemeten onder ideale omstandigheden. In Nederland komen deze omstandigheden nauwelijks voor. Daarom wordt hier een correctie toegepast op het Wp vermogen van een zonnepaneel. De leveranciers rekenen met een factor 0,7 tot 0,9.

Het meest reëel is een waarde van 0,85.

Daarmee krijg je een goed beeld van de hoeveelheid kilowattuur (kWh) elektriciteit die een zonnepaneel kan opwekken, namelijk: 1Wp = 0,85 kWh.

Dus: een systeem van zonnepanelen met 1000 wattpiek (Wp) vermogen levert in Nederland 850 kilowattuur (kWh) stroom.

Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3500 kWh stroom.

 • Een systeem met 2.000 Wp vermogen ( = 8 zonnepanelen van 250 Wp) levert in Nederland 1.700 kWh stroom per jaar op. Hiermee wordt 50% van de stroombehoefte gedekt.
 • Een systeem met 4.000 Wp vermogen ( = 16 zonnepanelen van 250 Wp) levert in Nederland 3.400 kWh stroom. Hiermee voorziet men voor bijna 100% in de stroombehoefte.

De opbrengst van zonnepanelen in Wp is bepaald bij een temperatuur van 25°C. Op een zomerdag kan een zonnepaneel echter 65°C heet worden. Daarbij lever je zo’n 20% opbrengst van het zonnepaneel in (ongeveer 0,5% per 1°C boven de 25°C). Het is van belang zonnepanelen zo koel mogelijk te houden. Installeer voor het beste rendement de zonnepanelen niet te dicht op elkaar en zorg dat de wind tussen en onder de panelen door kan waaien.

Zonnecellen die in de schaduw liggen of niet goed functioneren verlagen voor het hele zonnepaneel de opbrengst, of zelfs voor het hele zonnepanelensysteem. De meeste zonnepaneelsystemen zijn in serie geschakeld om de omvormer goed te laten werken. Het nadeel is dat de opbrengst van de zonnepanelen verlaagd wordt door de minst presterende zonnecellen. (Vergelijkbaar met een snoer kerstboomlampjes: één lampje valt uit en het hele snoer brandt niet meer). Parallelle schakeling van de zonnepanelen kan het rendement verbeteren, omdat er altijd panelen blijven functioneren, ook al is één paneel uitgevallen.

Zonnepanelen worden meestal op het dak geplaatst. Dat kan een schuin of plat dak zijn. Bij installatie van de zonnepanelen op een schuin dak is het belangrijk dat de hellingshoek van het dak goed is, zodat het zonnepaneel zoveel mogelijk licht opvangt. Op een plat dak kun je zelf de hellingshoek bepalen doordat de zonnepanelen in een montagesysteem gezet worden. Zonnepanelen kun je ook op de gevel monteren. Omdat ze dan verticaal hangen, is de zoninstraling minder. Houdt dan rekening met een 30% lagere opbrengst.

Gewoonlijk één dag. Dit is een indicatie; de exacte tijd is natuurlijk afhankelijk van de situatie ter plekke. Natuurlijk geldt: hoe meer panelen of hoe moeilijker de montage, hoe langer het duurt.

Meestal wel, maar de subsidieregelingen omtrent zonnepanelen wijzigen ieder jaar. De regering bekijkt elk jaar in hoeverre zij de aanschaf van zonnepanelen wil stimuleren door het bieden van subsidies.

Dit is niet echt nodig. De gebruikte zonnepanelen zijn nagenoeg onderhoudsvrij en de gekozen leverancier geeft doorgaans een fabrieksgarantie van 10 jaar.
Doordat de panelen schuin worden gemonteerd, zal bij een regenbui het vuil en stof eraf spoelen, waardoor men in principe niet het dak op hoeft. Natuurlijk zal een goede poetsbeurt op zijn tijd ten goede komen aan het rendement.

Load More