Dorpsstraat 16, 5851 AJ Afferden Lb
info@afferdenduurzaam.nl

Welk vermogen hebben zonnepanelen?

Welk vermogen hebben zonnepanelen?

Net zoals bij elk apparaat kun je het maximale vermogen van een zonnecel of zonnepaneel uitdrukken in Watt. Maar omdat de hoeveelheid zonlicht steeds verandert, is een andere eenheid bedacht om het maximale vermogen van zonnepanelen uit te drukken: de wattpiek (Wp). Dat is het maximale vermogen dat zonnepanelen kunnen leveren, gemeten onder ideale omstandigheden. In Nederland komen deze omstandigheden nauwelijks voor. Daarom wordt hier een correctie toegepast op het Wp vermogen van een zonnepaneel. De leveranciers rekenen met een factor 0,7 tot 0,9.

Het meest reëel is een waarde van 0,85.

Daarmee krijg je een goed beeld van de hoeveelheid kilowattuur (kWh) elektriciteit die een zonnepaneel kan opwekken, namelijk: 1Wp = 0,85 kWh.

Dus: een systeem van zonnepanelen met 1000 wattpiek (Wp) vermogen levert in Nederland 850 kilowattuur (kWh) stroom.

Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3500 kWh stroom.

  • Een systeem met 2.000 Wp vermogen ( = 8 zonnepanelen van 250 Wp) levert in Nederland 1.700 kWh stroom per jaar op. Hiermee wordt 50% van de stroombehoefte gedekt.
  • Een systeem met 4.000 Wp vermogen ( = 16 zonnepanelen van 250 Wp) levert in Nederland 3.400 kWh stroom. Hiermee voorziet men voor bijna 100% in de stroombehoefte.