Dorpsstraat 16, 5851 AJ Afferden Lb
info@afferdenduurzaam.nl

Opbrengst zonnepanelen: het hoogst op een warme dag?

Opbrengst zonnepanelen: het hoogst op een warme dag?

De opbrengst van zonnepanelen in Wp is bepaald bij een temperatuur van 25°C. Op een zomerdag kan een zonnepaneel echter 65°C heet worden. Daarbij lever je zo’n 20% opbrengst van het zonnepaneel in (ongeveer 0,5% per 1°C boven de 25°C). Het is van belang zonnepanelen zo koel mogelijk te houden. Installeer voor het beste rendement de zonnepanelen niet te dicht op elkaar en zorg dat de wind tussen en onder de panelen door kan waaien.