Dorpsstraat 16, 5851 AJ Afferden Lb
info@afferdenduurzaam.nl

In hoeverre ondersteunt de gemeente Bergen dit initiatief?

In hoeverre ondersteunt de gemeente Bergen dit initiatief?

Misschien spreekt het woord al voor zich, maar ze leggen VerduurSAMEN2030 graag aan u uit.

VerduurSAMEN2030 is voor alle bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Bergen met als doel om Bergen nog mooier en duurzamer te maken. Gezamenlijk werken aan verduurzamen staat centraal. Als iedereen zijn steentje bijdraagt en we samenwerken is het doel te realiseren. Of het nu gaat om een idee, initiatief, project, concrete actie of maatregel, samen realiseren we nieuwe duurzame ontwikkelingen.

Kennis delen speelt binnen VerduurSAMEN2030 een belangrijke rol. Naast het verspreiden van kennis, activeren en stimuleren we ook het delen van kennis onderling. We gaan met elkaar in gesprek en zoeken naar manieren om iedereen te kunnen laten participeren in de energietransitie*. Uiteindelijk zal iedereen profiteren van VerduurSAMEN2030.

* Met de energietransitie wordt het beleidsdoel uit het Klimaatakkoord van Parijs bedoeld: om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne-, en windenergie over te stappen.

De groene verbinding

Logo VerduurSAMENHet logo van VerduurSAMEN2030 staat symbool voor het verbinden van de zeven kernen:
Aijen, Afferden, Bergen, Nieuw-Bergen, Siebengewald, Well en Wellerlooi.

Uit dit symbool van VerduurSAMEN2030 komen drie pijlers naar voren:

  • Educatie: Wij willen iedereen kennis op laten doen van wat de mogelijkheden zijn op het gebied van duurzame energie. Daarnaast willen we mensen op de hoogte brengen van wat er allemaal speelt.
  • Verbinden: Wij willen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken en met elkaar verbinden, want samen maken we Bergen groener.
  • Een groene toekomst: Het behoud van het natuurlijke karakter, de flora en fauna die Bergen rijk is, is van groot belang. Het maakt tevens ontwikkelingen voor duurzame energie mogelijk, zodat morgen ook voor de toekomstige generatie nog een mooie dag is.