Dorpsstraat 16, 5851 AJ Afferden Lb
info@afferdenduurzaam.nl

Hoe wordt de administratie en het bestuur van de coöperatie gecontroleerd?

Hoe wordt de administratie en het bestuur van de coöperatie gecontroleerd?

De ledenvergadering benoemt het bestuur en keurt de jaarstukken e.d. goed e.e.a. conform de statuten en een reglement dat door leden wordt vastgesteld.