Dorpsstraat 16, 5851 AJ Afferden Lb
info@afferdenduurzaam.nl

Hoe werkt het onderhoud aan de opwekinstallatie?

Hoe werkt het onderhoud aan de opwekinstallatie?

Dit wordt door de coöperatie geregeld en betaald. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd, wat na 15 jaar overblijft gaat naar de leden.